More Content @ ChiangraiFarm.com

Our Company:

Cattle, Goat,Sheep Farm
ฟาร์มโคเนื้อ แพะ และแกะ สายพันธุ์ดี นำเข้าจากต่างประเทศ.
Oasis Agritech
รับออกแบบภูมิสถาปัตย์ และออกแบบระบบน้ำเพื่อการเกษตร ระบบชลประทาน.
UncleDee Steak House
ร้านสเต็กบรรยากาศสุดชิค ที่ใช้ผลผลิตเนื้อแสนนุ่ม ละมุน จากฟาร์มของเราเอง.
เว็บบอร์ด เชียงรายฟาร์ม
ข่าวสารจากเชียงรายฟาร์ม กระทู้พูดคุย ต่างๆ.

Welcome!

เชียงรายฟาร์ม ฟาร์มโค แพะ และแกะ ขนาดใหญ่ของภาคเหนือ ทั้งโดยนำเข้าจากต่างประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ เพื่อการจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ.

ทั้งยังมีบริษัทในเครือที่ให้บริการงานออกแบบภูมิสถาปัตย์ และออกแบบระบบน้ำเพื่อการเกษตรทุกรูปแบบ. จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่าสิบปี